top of page

> Maak telefonische afspraak via  052 577 227

INFO ARTSEN

Densitometrie (DEXA)

rdv-1.png
DENSITOMETRIE (DEXA)

VOLGENDE PATIËNTEN KOMEN IN AANMERKING TOT TERUGBETALING VAN HET
ONDERZOEK – 1 x per 5 jaar (!):


Groep 1 : vrouwen van ≥ 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose (=heupfractuur bij familie van de eerste of tweede graad);


Groep 2 : ongeacht de leeftijd of geslacht; indien één of meer van de volgende
risicofactoren aanwezig zijn :


  a) niet-oncologische low-impact wervelfractuur;


  b) antecedent van een perifere low-impact fractuur met exclusie van fractuur ter
hoogte van vingers, tenen, schedel, gelaat of van de cervicale wervelzuil;


  c) patiënten met een voorgeschreven corticotherapie van ≥ 3 maand
opeenvolgend aan een equivalent van ≥ 7,5 mg prednisolone/dag;


  d) oncologische patiënten onder anti-hormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische therapie;


  e) patiënten met minstens één van de volgende risico aandoeningen :


   1° Reumatoïde artritis
   2° Evolutieve niet-behandelde hyperthyroïdie
   3° Hyperprolactinemie
   4° Langdurig hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of

       langdurige behandeling met een « gonadotrophine-releasing-hormone »

       (GnRH) analoog)
   5° Renale hypercalciurie
   6° Primaire hyperparathyreoïdie
   7° Osteogenesis imperfecta
   8° Ziekte / Syndroom van Cushing
   9° Anorexia nervosa met Body Mass Index < 19 kg/m2
  10° vroegtijdige menopauze (< 45 jaar).

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER HIER 

bottom of page